Wednesday, September 21, 2011

ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ႀကံ့ဖြံ႕အစိုးရအဖြဲ ့၀င္အားလုံးသို ့ဧရာ၀တီျမစ္ အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၈၈မိ်ဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား( ျပည္ပ )က အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ႀကံ့ဖြံ႕အစိုးရအဖြဲ ့၀င္အားလုံးသို ့ဧရာ၀တီျမစ္ အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ေန ့စြဲ - ၁၈ ၊ ၉ ၊ ၂၀၁၁

လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္

ဧရာ၀တီျမစ္ကို ပိတ္ဆို ့ၿပီး ျမစ္ဆုံေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရး အပါအ၀င္ အျခားဆည္တည္ေဆာက္ေရး
လုပ္ငန္းရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ရပ္မ်ား ၊ ျဖစ္လာနူိ္င္သည္မ်ားကို သိရွိနားလည္ တြက္ဆၿပီး ျဖစ္မည္ဟုထင္ပါသည္ ။

ထို ့ေၾကာင့္ ရင္းလုပ္ရပ္၏ အက်ိဳးအျပစ္မ်ားကို အက်ယ္တ၀န္ ့မေျပာလုိေတာ့ပါ ………….. ။

သို ့ေသာ္ ဧရာ၀တီျမစ္အပါအ၀င္ တိုင္းျပည္တြင္းရွိ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေျမေပၚ ၊ ေျမေအာက္ပိုင္ဆုိင္မူ
မ်ားသည္လူတဦး သို ့မဟုတ္ လူတစုပိုင္ မဟုတ္သလို ထိုသေဘာ မ်ိဳးေဆာင္သည့္ မည္သည့္လုပ္ရပ္မ်ိဳးကိုမဆို
မလုပ္သင့္သည္ကို ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္သင့္ပါသည္ ။

ထို ့အျပင္ ျမန္မာနူိင္ငံ ျဖစ္ေပၚတည္ရွိမူ၏ အမွတ္လကၡဏာႏွင့္ တိုင္းျပည္ တခုလံုး၏ အသက္ ေသြးေၾကာကိုဖ်က္
ဆီးျခင္းသည္ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူတရပ္လုံးကို အဆိုး၀ါးဆုံးေသာသစၥာ ေဖါက္မူႀကီးတရပ္ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကို
နားလည္သေဘာေပါက္လိမ့္မည္ဟု ေမ်ာ္လင့္ပါသည္ ။

ထို ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဟုဆိုေသာ ဦးေဇာ္မင္းမွ တဆင့္( ျမစ္ဆုံဆည္တည္ေဆာက္
ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး )လက္လြတ္စပါယ္ ေျပာဆိုမူမ်ိဳးကိုရပ္တန္ ့ၿပီး ၊ ထိုဆည္စီမံကိန္းမ်ားကို အျမန္ဆုံးဖ်က္သိမ္း
ပစ္ရန္ လိုအပ္ေနျပီျဖစ္ပါသည္ ။

လူႀကီးမင္းတို ့အား ေလးေလးနက္နက္အႀကံေပးေျပာၾကားလိုသည္မွာ -

ျမန္မာနူိင္ငံေတာ္တည္ရွိမူ ေေပ်ာက္ဆုံးျခင္းႏွင့္အတူ ဧရာ၀တီကို မွီတင္းေနထိုင္ၾကၿပီး သမိုင္းျဖစ္တည္လာခဲ့သည့္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ( ျပည္သူတရပ္လုံး )၏ လြတ္လပ္ရွင္သန္မူကို ေပ်ာက္ဆုံးေစၿပီး တိုင္းတပါးကၽြန္ျဖစ္ေစမည့္

အေတြး ၊ အႀကံမ်ားအားလုံးကို စြန္ ့လြတ္ၿပီးဧရာ၀တီကို ကယ္တင္ျခင္းသည္ ျမန္မာ့သမိုင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ အလြန္ တရာ အရုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ ေစမည့္ နိုင္ငံဖ်က္ သမိုင္းတရားခံမ်ားအျဖစ္မွ ရုန္းထြက္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းပင္ျဖစ္
ပါသည္ ။

ထို ့ေႀကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအား ကမၻာ့ေျမေပၚတြင္ထာ၀ရ တည္တန္ ့ခိုင္မာစြာ တည္ ရွိမူကို ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္ ။
ဆက္သြယ္ရန္
----------------
ေအာင္ႏိုင္ေထြး ( ၆၃၀ ) ၄၅၆ - ၆၅၁၇
ေအာင္ျမင့္ထြဏ္း ( ၂၆၀ ) ၂၄၉ - ၇၁၈၉ရိုးသားပြင့္လင္းစြာျဖင့္
၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ( ျပည္ပ )

No comments:

Post a Comment