Friday, September 2, 2011

ျမစ္ဆံု အခ်က္အလက္မွန္ ထုတ္ျပန္ဖို႔ အစိုးရကို တရားစြဲရန္ ျပင္ဆင္


ထြန္းထြန္း | ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၀၂ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၄၃ မိနစ္


နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ျမစ္ဆံုေရကာတာ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွန္ကန္သည့္ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံပါ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးအရ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္
တြင္ အစိုးရကို တရားစြဲဆို ေတာင္းဆိုသြားရန္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ တသီးပုဂၢလႏွင့္ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ေနသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ NDF မွ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာႏွင့္ ဦးမင္းေအာင္၊ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ပါတီမွ ဦးေအာင္္မ်ဳိးဦး၊ ဦးစိုးၾကည္ ႏွင့္ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းခ်ဳိတို႔က တရားလိုအေနျဖင့္ အစိုးရကို တရားစြဲဆိုမည္ ျဖစ္သည္။

“အဲဒီျမစ္ဆံုဆည္ၾကီးဟာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမွာ က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံသားေတြ ဘယ္ေလာက္ထိသက္ဆုိင္မႈ ရွိသလဲ။ ဒီအတုိင္းပဲ အက်ဳိးရွိမွာျဖစ္သလို အျပစ္ရွိမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အျပစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဒုကၡေတြ၊ ဒီျမစ္ဆံု ဆည္ၾကီးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အျပစ္ေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူျပည္သားေတြ ဘယ္ေလာက္ထိခံရမလဲ” ဟု ဦးဝင္းခ်ဳိက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

တသီးပုဂၢလႏွင့္ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျမစ္ဆံုေရကာတာ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရကို တရားစြဲဆိုရန္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ ေတာင္းဆို (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)

သူက ဆက္ၿပီး “အဲဒီဆည္ေတြ အားလုံးရဲ႕ဆိုးျပစ္ေတြကို ျမန္မာျပည္သူေတြ ခံရမွာ က်ိန္းေသတယ္။ ဒါေပမဲ့
ေကာင္းက်ဳဳိး ဘယ္ေလာက္ခံစားရမလဲဆိုတဲ့ကိစၥကိုက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တုိင္ တိတိက်က် မသိဘဲနဲ႔ ျပည္ပ မီဒီယာေတြက ေနၿပီးေတာ့ ထုတ္လႊင့္သေလာက္ကိုပဲ သိရတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔ ျပည့္ျပည့္စံုစံု နားေထာင္ခ်င္တာပါ။ သိခ်င္တာပါ” ဟု ဆိုသည္

ဆည္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္မွ်အက်ဳိးရရွိမည္၊ ဆုိးက်ဳိးမည္မွ်ခံရမည္ကို တိက်စြာ ထုတ္ျပန္ေသးျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ဆည္ေၾကာင့္ ဧရာဝတီျမစ္ ေပ်ာက္ကြယ္မည့္အေရး စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သိုလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက “ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ား” က႑အရ ျပည္သူ လူထု အေနျဖင့္ မိမိ၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွတဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူက ေတာင္းဆိုလာပါက စစ္ေဆးရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ေရွ႕ေတာ္သြင္း၊ အာဏာေပး၊ တားျမစ္ေစ၊ အာဏာပိုင္ေမးႏွင့္ အမႈေခၚ စာခၽြန္လႊာမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္အတုိင္း ထုတ္ဆင့္ေပးခြင့္ အာဏာရွိေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

တရားစြဲဆုိမႈကုိ တားျမစ္ေစႏွင့္ အာဏာပိုင္ေမးစာခၽြန္ေတာ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေလွ်ာက္ထားမည္ျဖစ္ကာ ယခုက်င္းပေနသည့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဆည္တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တစံုတရာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္း၊ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိပါက လႊတ္ေတာ္ၿပီးသည္ႏွင့္ တင္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

“လႊတ္ေတာ္ၿပီးဆံုးတဲ့အခ်ိန္မွာမွ ဧရာဝတီျမစ္ရဲ႕ ျမစ္ႀကီးေပ်ာက္ပ်က္သြားႏုိင္တဲ့အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ျမစ္ဆံုမွာ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ စီမံကိန္းနဲ႔ အေၾကာင္းအရာကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြေတာင္မွ မသိေသးဘူး
ဆိုရင္ က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီအခြင့္အေရးကို အသံုးခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးဝင္းခ်ဳိက ဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ စစ္မတ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္၊ တိုင္းတပါးမွ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ
တြင္ ဆူပူမႈျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အမ်ားျပည္သူ လံုၿခံဳေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ကိစၥမွတပါး အခြင့္အေရး ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္
ကို ရပ္ဆုိင္းထားျခင္းမျပဳဟုလည္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္ မီဂါဝပ္ ၆ဝဝဝ ထုတ္လႊတ္ေပးႏိုင္မည့္ “ျမစ္ဆံု ေရကာတာ စီမံကိန္း” အရ ေမချမစ္ အပိုင္းတြင္
တာ ငါး ခု၊ မလိချမစ္မွာႏွစ္ခု ပိတ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထြက္ရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်သြားမည္
ျဖစ္သည္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ကုမၸဏီၾကီးျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္စြမ္းအင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး
ေကာ္ပိုေရးရွင္း CPI က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ ဦးေဆာင္တည္ေဆာက္ေနၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း MEPE၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ စတီဗင္ေလာႏွင့္ မိသားစုပိုင္ ေအးရွားေဝါလ္ ကုမၸဏီႏွင့္ ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမစ္ဆံုဆည္နယ္ေျမ အက်ယ္အဝန္းမွာ စတုရန္းမိုင္ ၁၈ဝဝဝ ရွိကာ ဆည္အျမင့္ ၁၅၂ မီတာ (ေပ ၅ဝဝ) ႏွင့္ အထက္ ေရေလွာင္ကန္အျမင့္မွာ ၂၉၉ မီတာ (ေပ ၉၈ဝ) ရွိသည္။

ဆည္ႏွင့္ ေရေလွာင္ကန္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုးနစ္ျမဳပ္ခံရမည့္ေနရာ အက်ယ္အဝန္းသည္ စကၤာပူ
ႏုိင္ငံထက္ က်ယ္ၿပီး၊ ေက်းရြာအမ်ားအျပား ပ်က္စီးေျပာင္းေရႊ႔ရမည္၊ ေက်းရြာလူထု ၁၅,ဝဝဝ ခန္႔အထိ ထိခိုက္ နစ္နာဖြယ္ ရွိေနသည္။

အလားတူ ျမစ္ဆံုေရကာတာ ရပ္ဆုိင္းေပးရန္ နာမည္ၾကီးစာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူ ၁၆ဝဝ က သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုမႈကို စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံလိပ္မူ၍ “ဧရာဝတီျမစ္ၾကီး မတိမ္ေကာ မပေပ်ာက္ေစေရးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္သူျပည္သား
မ်ား မပ်က္စီး မဆံုး႐ႈံးေစေရးအတြက္ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း” အမည္ျဖင့္ ဧရာဝတီ ထာဝရရွင္သန္လိုသူမ်ားက စာတိုက္မွတဆင့္ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျမစ္ဆံုေရကာတာၾကီး ေဆာက္လုိက္လို႔ ဧရာဝတီျမစ္ၾကီး တိမ္ေကာသြားရင္ အမတို႔ ေနာင္ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္ အားလံုးအတြက္ ေကာင္းေမြေတြကို ထားခဲ့ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဆိုးေမြမ်ားသာ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္” ဟု လက္မွတ္ထိုး
ေတာင္းဆိုမႈတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသူ မႏုႏုက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ မိမိ၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ တဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)

သမၼတအပါအဝင္ ဒုသမၼတႏွစ္ဦးထံ့ ေပးပို႔ခဲ့သည့္ ပန္ၾကားလႊာတြင္ ျမစ္ဆံုေရကာတာ အပါအဝင္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ ဆည္ေျမာင္းတာတမံ ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ သုေသနျပဳခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စနစ္တက် ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုထံ မွန္ကန္ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္အသိေပးရန္ ေတာင္းဆို
ထားၿပီး သုတသနျပဳေနခ်ိန္အတြင္း စီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔ထားရန္ပါ ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

လက္မွတ္ထိုးေကာက္ခံမႈကို ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တခုတြင္းသာ
ေကာက္ခံရေသးသည္။ လက္မွတ္ထိုး ေကာက္ခံမႈကို အခ်ိန္ တလ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လက္မွတ္မ်ား ရရွိေနသည့္ အတြက္ ႀကိဳတင္ေပးပို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထပ္မံရရွိသည့္ လက္မွတ္မ်ားကိုလည္း စက္တင္ဘာလလယ္ပိုင္းတြင္ ထပ္မံေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္သည္။

“နဂိုအေျခအေနကိုေတာင္ က်ေနာ္တုိ႔က ျပန္ျပဳျပင္ရမယ့္အေနအထားရွိတယ္။ ေသာင္ထြန္းတာတို႔ ဘာတို႔ ဒါေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီလိုေရကာတာေဆာက္တယ္ဆိုေတာ့ ဒါ အႏၲရာယ္ အလြန္မ်ား တယ္။ နဂုိအေနအထားကိုက က်ေနာ္တို႔ ျပန္ၿပီးျပဳျပင္ဖို႔၊ ျပန္ၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖို႔က က်ေနာ္တုိ႔အားလံုးရဲ႕ တာဝန္
ျဖစ္တယ္” ဟု ေတာင္းဆုိလက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ နာေရးကူညီမႈအသင္းဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူက
ဆုိသည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း “ဧရာဝတီအတြက္ ပန္ၾကားျခင္း” အမည္ျဖင့္ ပန္ၾကားလႊာ တေစာင္ကို ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ စနစ္က်သည့္ စီမံကိန္းမ်ား မရွိျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းမႈ ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား မလိုက္နာျခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အသိပညာႏွင့္ ဗဟုသုတ အားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဧရာဝတီျမစ္ ပ်က္စီးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ဧရာဝတီျမစ္က က်ေနာ္တို႔ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာေလ။ ဧရာဝတီျမစ္မရွိရင္ ျမန္မာလူမ်ဳိးဆုိတာ လည္း ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ ေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔က ျမန္မာလူမ်ဳိးပီသရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ မေပ်ာက္ကြယ္ဖို႔က တာဝန္ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာ လူမ်ဳိးပီသစြာနဲ႔ ထိန္းသိမ္းဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္သူက ေျပာဆုိသည္။

No comments:

Post a Comment