Friday, September 23, 2011

ဧရာ၀တီထာ၀ရရွင္သန္ေရးအတြက္ မီးထြန္းဆုေတာင္ျခင္းလႈပ္ရွားမႈအတြက္ ႏႈိးေဆာ္တဲ့ သီခ်င္းေလးပါ

လားရႈိးသိန္းေအာင္( ဂ်င္မီဂ်က္ )ေရးဆပ္သီဆိုထားတဲ့ သီခ်င္းပါ


No comments:

Post a Comment