Thursday, August 18, 2011

တရားမ၀င္အစိုးရရဲ႕ အဆင့္ေက်ာ္ ဟန္ျပ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းမဇၥ်ိမသတင္းဌာန | ၾကာသပေတးေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၃၃ မိနစ္


ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕
ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၂ဝ၁၁
၁၃၇၃ခုႏွစ္ ဝါေခါင္လျပည္႕ေက်ာ္ ၄ရက္ (၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ရက္)

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ဒို႔တာဝန္ အေရး(၃)ပါးကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ေအးခ်မ္းသာယာ၍ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ
ႏုိင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ကာ ေနရာေဒသအႏွံ႕ ဖံြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ တရပ္လံုး ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္သြားရန္ အထူးပင္ လိုအပ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

၂။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္လိုေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း အလိုက္ ပထမအဆင့္ အေနျဖင္႔ ပဏာမ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင္႔ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႔ႏွင့္
ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

၃။ မဏာမ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရဘက္မွ ေဆြးေႏြးမည့္ အဖြဲ႕အစည္း
ဖြဲ႔စည္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင္႔ ေဆြးေႏြးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

အမိန္႔အရ

(တင္မ်ိဳးၾကည္)
အတြင္းေရးမႉး
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕

No comments:

Post a Comment