Thursday, August 25, 2011

လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီမ်ား အမ်ိဳးသမီး ဦးေဆာင္ခြင့္မရ

လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီမ်ား အမ်ိဳးသမီး ဦးေဆာင္ခြင့္မရ


ခင္ဦးသာ Wednesday, 24 August 2011 18:32


ယခု က်င္းပေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ား၌ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီမ်ား၏ ဥကၠ႒ ရာထူးမ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားေနရာတြင္ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္းမရွိေပ။က်င္းပေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)

တနလၤာေန႔က စတင္က်င္းပခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးပြဲမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေရးရာေကာ္မတီစုစုေပါင္း ၂၆ ခု ၀န္းက်င္ကို တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီဥကၠ႒ အားလုံးမွာ အမ်ဳိးသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာျဖစ္၍ အမ်ားစုမွာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀက့ံဖြံ႔ပါတီ) ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေျပာသလို အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ေနတယ္ဆိုရင္ ေကာ္မတီေတြရဲ႕ ဥကၠ႒ ေနရာေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ကိုေရာ၊ တျခားပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုပါ မွ်မွ်တတ ေနရာေပးသင့္တာေပါ့” ဟု ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (ျမန္မာ) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚသန္းသန္းႏုက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

ေကာ္မတီ ၂၀ ေက်ာ္အနက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေနရာအား ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမွ ယခင္ စစ္အစိုးရ ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြအား ခန္႔အပ္ထားသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေနရာ မေပးသည့္အျပင္ ယခင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား၌ တင္သြင္းေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးအေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစုံတရာ တင္ျပ ေဆြးေႏြးျခင္း မေတြ႔ခဲ့ရဘဲ လက္ရွိ က်င္းပေနေသာ အစည္းအေ၀းမ်ား၌ တင္ျပၾကမည့္ အဆိုမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးအေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစုံတရာ ေျပာဆိုသံ မၾကားရေသးေပ။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားအား ပထမအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးရန္ ပါတီတခ်ိဳ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အႀကံျပဳတင္ျပ ခဲ့ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥအား ေဆြးေႏြးခြင့္ မရျခင္းသည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဆိုသည္ကို မသိၾကေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ တခ်ဳိ႕က ဆိုသည္။

“ပထမ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြ တုန္းကလည္း အမ်ဳိးသမီးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဆိုျပဳတာ၊ ေဆြးေႏြးတာ မေတြ႔ခဲ့ရပါဘူး။ အခုက်င္းပေနတဲ့ အစည္းအေ၀းမွာေတာ့ ေသခ်ာ မသိေသးပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ေတာ့ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါတယ္” ဟု ေဒၚသန္းသန္းႏုက ဆိုသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးရာ စသည့္ ေကာ္မတီမ်ား ပါ၀င္သည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ အျဖစ္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဦးေဌးဦး၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ အျဖစ္ဦးေအာင္ေသာင္း စသည္ျဖင့္ ယခင္ စစ္အစိုးရ၏ ၀န္ႀကီးေဟာင္းမ်ားကသာ တာ၀န္ယူထားသည္။

ထို႔အျပင္ ႀက့ံဖြံ႔ပါတီ၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ စစ္အစိုးရ ၀န္ႀကီးေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးစိုးသာ၊ ဦးလြန္းသီ၊ ဦးစိုးႏိုင္၊ ဦးသိန္းေဆြ၊ သူရဦးေအးျမင့္၊ ဦးတင္ထြတ္၊ ဦးေမာင္ဦး၊ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၊ ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္၊ ေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္း၊ သူရဦးေအာင္ကို တို႔ကို လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီ အသီးသီး၏ ဥကၠ႒ တာ၀န္မ်ား ခန္႔ထားသည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ားထဲမွ အနည္းငယ္သာ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါ၀င္ၿပီး အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိက၀တ္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP) ၏ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္အား ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) ၏ ေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက “သူတို႔ပါတီက အမ်ားစုႏိုင္ထားေတာ့ အဲဒါကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ခန္႔တဲ့သေဘာေပါ့။ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မယ္ ဆိုရင္လည္း တျခားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တျခား ပါတီ၀င္ေတြကို အထိုက္အေလ်ာက္ ေနရာ မေပးေတာ့ သိပ္ၾကည့္မေကာင္းဘူးေပါ့ဗ်ာ” ဟု ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ဥကၠ႒ေနရာ မေပးသည့္တိုင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားေနရာတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေနရာ အားလုံးနီးပါးကို ႀကံ့ဖြံ႔ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက တာ၀န္ယူထား၍ ေကာ္မတီမ်ားအေပၚ လူအမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။

ေရးရာ ေကာ္မတီမ်ားသည္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ အစိတ္အပိုင္းတခု အျဖစ္သာ ပါ၀င္ေနျခင္း၊ ဥကၠ႒ တဦးတည္းက ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႀကံ့ဖြံ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ေစာေနေသးေၾကာင္းလည္း ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ရွင္းျပသည္။

ယခင္ စစ္အစိုးရ ဦးေဆာင္က်င္းပေပးခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားက ေရးရာေကာ္မတီ ၁၀ ခုနီးပါးကို ဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ေပးခဲ့ေသးသည္။

“ေကာ္မတီေတြကေတာ့ ဖြဲ႔ေနတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အေရးပါတဲ့ကိစၥ အားလုံးနီးပါးကို ႀကံ့ဖြံ႔ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ အစိုးရကပဲ ဆုံးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ နည္းက်က် လုပ္ခြင့္ရဖို႔က ကာလတခု ေစာင့္ရဦးမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ယခင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိ က်င္းပေနသည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို တက္ေရာက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုသည္ ယခင္ တႀကိမ္ႏွင့္ မတူဘဲ တက္တက္ႂကြႂကြ ေျပာဆိုျခင္း၊ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊ အဆိုတင္သြင္းျခင္း တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ အတန္အသင့္ အားရစရာ ေကာင္းသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္စလုံး၌ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရသည္ ဆယ္ဂဏန္းသာရွိၿပီး ေဆြးေႏြးမႈ နည္းပါးသည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိက်င္းပေနေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားသည္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္ တက္ၿပီး ပထမဆံုး အႀကိမ္ျဖစ္၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဒုတိယေျမာက္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment