Tuesday, March 13, 2012

           ရုပ္သံအစီအစဥ္တြင္ စစ္တပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကိစၥကို
                   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေ၀ဖန္
DASSK TV Speechယူက်ဴ႕ဗီဒီယို (http://www.youtube.com/watch?v=sR3vv0DK_jw)
မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့ရုပ္သံက ထုတ္လႊင့္မယ့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ့ မူ၀ါဒ၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ထဲမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ေရြးေကာက္ခံ မဟုတ္တဲ့ တပ္မေတာ္သားအမတ္မ်ား ၂၅ ရာခိုင္ႏွဳန္း ပါ၀င္ေနတဲ့ကိစၥကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေ၀ဖန္လိုက္ၿပီး အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို မဲေပးဖို႔ တိုက္တြန္းသြားပါတယ္။ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြရဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ့ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားအား ေ၀ဖန္မွဳမ်ားကို ဆတ္ဆတ္ထိမခံတဲ့ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အစိုးရရုပ္သံကေန ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္လႊင့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရရဲ့ သေဘာထားဟာ ယခင္ စစ္အစိုးရမ်ားရဲ့ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ လမ္းေၾကာင္းကေန အနည္းငယ္ ေသြဖီလာေနၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မွဳဟာ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့ရုပ္သံက ထုတ္လႊင့္မွာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယူက်ဴ႕အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မနက္ပိုင္းကတည္းက ျပန္႔ႏွံ႕ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ယူက်ဴ႕ဗီဒီယိုတြင္ ၾကည့္ျမင္ရတာကေတာ့ ရုပ္သံရိုက္ကူးစဥ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အနည္းငယ္ ကသိကေအာင့္ ျဖစ္ေနပံုရေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူ႔ရဲ့ဟန္၊ သူ႔ရဲ့မာန္မ်ားအတိုင္း ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ ေျပာၾကားရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ့ ထိပ္တန္း ရည္ရြယ္ခ်က္ သံုးရပ္ဟာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း စတင္ ရွင္းျပပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တရား စီရင္ေရးစနစ္ကို အစိုးရယႏၱယားေအာက္ သြတ္သြင္းခဲ့တဲ့ေနာက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမွဳကို ေျခဖ်က္ခဲ့တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြမွာ အေၾကာက္တရားေတြ လႊမ္းမိုးလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္သူေတြ အေၾကာက္တရားက လြတ္ေျမာက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးေတြ မရေသးသေရြ႕ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကား ခိုင္ၿမဲမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးဖို႔အတြက္ ျပည္သူေတြကို ဖိႏွိပ္ထားတဲ့၊ ေခတ္နဲ႔ မေလွ်ာ္ညီေတာ့တဲ့ ဥပေဒေတြကို မဆိုင္းမတြ ဖ်က္သိမ္းရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို လြတ္လပ္စြာ ထားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ေပးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္အေနနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔ ညိစြန္းတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမွန္သမွ်ကို တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ျမန္မာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ့ ဆိုးက်ိဳးအျဖစ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေပၚေပါက္လာေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္မွ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြဟာ ခြဲထြက္ေရးကို လံုး၀ မလိုလားဘဲ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုကိုသာ လိုလားတယ္လို႔ တထစ္ခ် ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း ထြက္ေပၚလာကတည္းက ျပဳျပင္ရမယ့္အခ်က္ေတြကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေထာက္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ပါတီစြဲ၊ အဖြဲ႕စြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ မထားဘဲ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးကိုသာ ေရွ႕ရွဳတဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ တပ္မေတာ္အင္အားစု အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး ညွိညွိႏွိဳင္းႏွဳိင္း လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တပ္မေတာ္ဟာ မပါမျဖစ္ ပါဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွာ ေရြးေကာက္ခံ မဟုတ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏွဳန္း ပါ၀င္ေနေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ခံ မဟုတ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္မွာ ပါ၀င္ေနျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီ မူမ်ားနဲ႔ မကိုက္ညီေၾကာင္း စတဲ့ အခ်က္ေတြကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ျပထားသလို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား အာဏာရွင္ေတြက ႏွိပ္ကြပ္တဲ့အခ်က္မ်ားကိုလည္း ေျပာဆိုထားပါတယ္။
အစိုးရ ရသံုးေငြစာရင္း လိုေငြျပမွဳကို ေငြစကၠဴ ရိုက္ထုတ္ ေျဖရွင္းတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲအေျခားနည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ ေျဖရွင္းရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ေငြေၾကးစနစ္၊ ဘဏ္စနစ္က အေႏွာင္အဖြဲ႕ေတြကို ဖယ္ရွားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာစကား အခက္အခဲရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္ ကေလးေတြရဲ့ ပညာေရးလုပ္ငန္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူ၀ါဒမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နားေထာင္လို႔ေတာ့ ေကာင္းပါရဲ့၊ တကယ္ပဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ပါ့မလားလို႔ ျပည္သူမ်ား ေတြးေကာင္းေတြးၾကမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြယ္လြယ္နဲ႔ လိုလားေတာင့္တတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ထူေထာင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အားလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ဆႏၵ၊ ၀ိရိယ၊ စိတၱ၊ ပညာဆိုတဲ့ ေအာင္ျမင္ျခင္းတရား ေလးပါးကို ဆုတ္ကိုင္ၿပီး ႀကိဳးစားသြားရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ခက္ခဲတဲ့ အလုပ္တာ၀န္ေတြကို ဇြဲလံု႔လနဲ႔ လုပ္ခဲ့ရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္တဆင့္တိုးၿပီး ႏိုင္ငံ့အတြက္ ခက္ခဲတဲ့အလုပ္ေတြကို ေအာင္ျမင္စြာ ထမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ဘို႔ တာ၀န္ေပးတဲ့အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေထာက္ခံ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔ရဲ့ ရုပ္သံ မဲဆြယ္မွဳမွာ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္သူမ်ားအဖို႔ အစိုးရရုပ္သံကေနၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခ်က္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ၾကည့္ရွဳၾကရမယ့္ အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြကို ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ထားခ်က္ေတြ ပါ၀င္တာ၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို အာဏာပိုင္ေတြက ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့တာေတြကို တင္ျပႏိုင္တာဟာ ဒီကေန႔ ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္ေနတဲ့ ေျပာင္းလဲမွဳ ျဖစ္စဥ္ေတြရဲ့ ရလဒ္အျဖစ္ အၾကမ္းဖ်ဥ္း သံုးသပ္ႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ခရီးစဥ္ ေခ်ာေမြ႕စြာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ခရီးၾကမ္းကို ဆက္ၿပီး ေလွ်ာက္ေနၾကရဦးမယ္ဆိုတာကေတာ့ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူေတြနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သိေနၾကၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။
(ယူက်ဴ႕တြင္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ တင္ျပခ်က္ကို ပူးတြဲ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။)

No comments:

Post a Comment