Sunday, March 25, 2012

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ - တပ္မေတာ္ေန႔မဟုတ္

ေတာ္လွန္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္

၁ ။ တပ္မေတာ္သည္ - တဦးတေယာက္တဖြဲ႔ပိုင္မဟုတ္ ျပည္သူမွ
     ေပါက္ဖြားလာသည့္ - ျပည္သူတပ္မေတာ္ပင္ျဖစ္သည္ ။
၂ ။ တပ္မေတာ္သည္အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ကို - ကာကြယ္ေဆာင့္ေလွ်က္ဖို႔မဟုတ္
     ျပည္သူ႕အသက္ အိုးအိမ္ကို - ကာကြယ္ေဆာင့္ေလွ်ာက္ဖို႔ပင္ျဖစ္သည္ ။
၃ ။ တပ္မေတာ္သည္ အမိ - တပ္မေတာ္သည္အဖ မဟုတ္
      တပ္မေတာ္၏အမိအဖသည္ - ျပည္သူသာလွ်င္ျဖစ္သည္ ။
၄ ။ ျပည္သူမွာေပါက္ဖြါးလာေသာ - တပ္မေတာ္သည္ျပည္သူကိုကာကြယ
     ေဆာင့္ ေလွ်ာက္ရမည့္ - မ်ဳိးခ်စ္ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္ ။
၅ ။ ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ - တပ္မေတာ္သည္
     ျပည္သူ႕ဘက္မွရပ္တည္ကာကြယ္ေသာ - မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ျဖစ္ရမည္
၆ ။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ - ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေ႔ရွရွဴ႕ၿပီး
     တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအပစ္အခတ္ရပ္ဆဲကာ ျပည္သူတို႔နဲ႔
     အတူဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမွာပါ၀င္ပါ
၇ ။ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ႕မွာ
      မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္သားေကာင္းေတြပူးေပါင္းပါ၀င္လာဖို႔လိုပါတယ္
၈ ။ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္မွအစျပဳ ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ျပည္ေထာင္
     စုတိုင္းရင္းသားအားလံုးအတြက္ေဘးရန္အသြယသြယ္ကေန
     ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မယ့္ တကယ္ ့ျပည္ခ်စ္တပ္မေတာ္ ျဖစ္လာဖို႔   
     တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္ ။

အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအင္အားစု( ျမန္မာျပည္ )
No comments:

Post a Comment