Thursday, March 31, 2011

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၃ နာရီ ၂၀ မိနစ္

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကို ခန္႔အပ္လိုက္သည္။ ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားကိုလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေၾကညာသည္။


တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ (Photo :: SHAN)
၁။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လွမင္း - ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၂။ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုိကုိ- ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန
၃။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သိန္းေဌး -နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန
၄။ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္- ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန
၅။ ဦးေက်ာ္ဆန္း- ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန
၆။ ဦးျမင့္လႈိင္-လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
၇။ ဦးဝင္းထြန္း -သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
၈။ ဦးလွထြန္း-ဘ႑ေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန
၉။ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္-ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၁ဝ။ ဦးတင္ႏုိင္သိန္း- အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန
၁၁။ ဦးဝင္းျမင့္- စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၁၂။ ဦးသိန္းထြန္း- ဆက္သြယ္ေရး စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာန
၁၃။ ဦးေအာင္ၾကည္ -အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန
၁၄။ ဦးသိန္းထုိက္- သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန
၁၅။ ဦးအုန္းျမင့္- သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန
၁၆။ ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္- ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၁၇။ ဦးတင့္ဆန္း- ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန
၁၈။ ဦးေက်ာ္စြာခုိင္- အမွတ္(၁) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန
၁၉။ ဦးစုိးသိန္း- အမွတ္(၂) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန
၂ဝ။ ဦးေအာင္မင္း- ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၂၁။ ဦးသန္းေဌး- စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန
၂၂။ ဦးေဇာ္မင္း- အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန
၂၃။ ဦးခင္ေမာင္စုိး- အမွတ္ (၂) လ်ွပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန
၂၄။ ေဒါက္တာျမေအး- ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
၂၅။ ေဒါက္ေဖသက္ခင္- က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန
၂၆။ သူရဦးျမင့္ေမာင္- သာသာနာေရးဝန္ႀကီးဌာန
၂၇။ ဦးေအးျမင့္ -သပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန
၂၈။ ဦးခင္ရီ- လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန
၂၉။ ဦးသိန္းညြန္႔- သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန
၃ဝ။ ဦးစုိးေမာင္- သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

No comments:

Post a Comment