Monday, November 19, 2012

လႊတ္ေတာ္အထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိဘူးလား


ယခုလပိုင္း လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ခုံ႐ံုးတို႔အၾကား အျငင္းပြားမႈ၏ နိဂုံးသည္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ ခုံ႐ံုးအဖြဲ႔ဝင္ ကိုးဦးကို ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳဆိုသည့္ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ အဆုံးသတ္သြား ၿပီဟု ခန္႔မွန္းရေသာ္လည္း ထိုအေရးကိစၥ၏ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကို သမၼတက မလြန္ဆန္ႏိုင္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ ေပၚေပါက္လာသည္။

ခုံ႐ံုးဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိုးႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ ၈ ဦးတို႔သည္ လႊတ္ေတာ္မွ တင္သြင္းသည့္ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ သတ္မွတ္ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထား အခိုင္အမာ ျပသကာ ေပးႏိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း ရပ္တည္ခ်က္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အတြင္း ထိုအေရးကိစၥကိုသာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ တစ္လလုံး နီးပါး ေဆြးေႏြးတင္ျပေနခဲ့ၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဟူသည့္ စကားရပ္
ျဖင့္သာ ၿပီးဆုံးေသာေၾကာင့္ ခုံ႐ံုးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေတြ႔ရာမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ကိုယ္တိုင္က သမၼတႀကီးကို ေျဖရွင္းေစခ်င္သည့္ အေရး၊ သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ ထိုအေရးကိစၥကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သေဘာက် မကိုင္တြယ္ႏိုင္ပါက သမၼတကိုယ္တိုင္ ျပစ္တင္ေဝဖန္ခံရကာ ေနာက္ဆုံးတြင္ စစ္တပ္က အာဏာ
ျပန္သိမ္းေတာ့မည္လားဟူေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာအၿပီး သမၼတႀကီးက အဆိုပါ ခုံ႐ံုးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ရာထူးမွ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၁ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၈ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ံုး ဥကၠ႒ႏွင့္ ခုံ႐ံုးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ယင္းတို႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္ဟု ေဖာ္ျပ ပါရွိသည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္ မထြက္ရွိခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ခုံ႐ံုးအေပၚ စြပ္စြဲခ်က္ သမၼတက ေဆာင္ရြက္မေပးပါက သမၼတကိုပါ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းက ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ကပဲ ျပည္တြင္းမီဒီယာ အခ်ိဳ႕ကို ေျပာဆိုခဲ့ဘူးသည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာေသာ သမၼတျဖစ္ပါက ခုံ႐ံုးကို စာထုတ္ၿပီး ႏႈတ္ထြက္ရန္ အေၾကာင္းၾကားသင့္
ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ပါက ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ခ်ိဴးေဖာက္သည့္ သမၼတအျဖစ္ စြပ္စြဲသည့္ လမ္းစဥ္ကို
ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ယင္းက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ အျငင္းပြားမႈအၾကားတြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ရပ္တည္မႈသည္ အျဖဴအမည္း သဲကြဲသြားၿပီး ခုံ႐ံုးဘက္တြင္ ရပ္တည္ေနျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္လိုသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
ေတာ္ႀကီးမ်ား အတြက္မ်ားစြာ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနသည့္သဖြယ္လည္း ႐ႈျမင္ၾကသည္။

“အေျခခံဥပေဒဆိုတာ အျမင့္ဆုံးဥပေဒပါ။ အခုအေျခအေနအရ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္တာထက္ လိုအပ္တာေတြ
ျဖည့္ရမယ့္အခ်ိန္ ေရာက္ေနၿပီဆိုတာ အေသအခ်ာပဲ” ဟု ဝါရင့္သတင္းစာဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္ကလည္း ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္အတြင္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအာင္ကိုက လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ခုံ႐ံုး အၾကားျဖစ္ပြားေနသည့္ အျငင္းပြားမႈ အဆိုကို ပိုမိုတည္ရန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အထက္တြင္ မိုးေကာင္းကင္ႀကီးသာရွိေတာ့သည္ဟု မာန္အျပည့္ႏွင့္ ေျပာၾကားသြားပုံကို စကိုင္းနက္ လႊတ္ေတာ္ခ်န္နယ္တြင္
ျမင္လိုက္ရသူမ်ားက ဆိုသည္။

တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္တို႔ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လိုအပ္သည္မ်ားကို ေထာက္ျပ
ေျပာဆိုရမည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း မည္သူသည္ ပိုမို အဆင့္ျမင့္သည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္မ်ားကိုသာ တရားေသ ဆုတ္ကိုင္
ေျပာဆိုေနျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားက အမွန္တကယ္လိုလားသည့္ ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵမ်ား ဟုတ္ပါသလားဟု
ျပည္သူမ်ားက မီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ ေမးျမန္းလာၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ တက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး စတင္ တင္သြင္း သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဆိုသည့္ စကားရပ္ႏွင့္ အဆိုကို အတိုက္အခံပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ကာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း
ေရာက္ရွိေနခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီဝင္မ်ား ပါဝင္ေထာက္ခံျခင္းကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္သူ အမ်ားစုက ယင္းတို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ ဘာလဲဟု ေမးခြန္းထုတ္လာၾကသည္။

“အန္န္အယ္လ္ဒီက ဘာလို႔ဝင္ၿပီး လက္မွတ္ထိုးေထာက္ခံရတာလဲ။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရရင္ ရႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရး
ေတြကို မက္လို႔လား။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာတဲ့ တစ္ဘက္နဲ႔ တစ္ဘက္ ၫႇိႏႈိင္းၾကဖို႔ကိုေတာ့ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အတိုက္အခံေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ အခ်င္းခ်င္း ကြဲၾကၿပဲၾကတာကေတာ့ ၾကည့္ရတာ လႊတ္ေတာ္က အာဏာ လုပြဲနဲ႔ တူေနတယ္။” ဟု ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အထက္တန္းေရွ႕ေနတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ထိုျပသာနာရပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မွာ ေနာင္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ ထိပ္တိုက္
ေတြ႔တိုင္း လႊတ္ေတာ္၏ မဲခြဲစီရင္ဆုံးျဖတ္သည့္ အႏိႈင္အရံႈးတိုင္းကို သမၼတႀကီးက လက္ခံေဆာင္ရြက္ရမည္လားဆို သည့္ ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ ရပ္တည္မႈကို ေလ့လာေနသူအခ်ိဳ႕၏ အဆိုအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး အၾကားတြင္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ယခုခုံ႐ုံးကိစၥ မတိုင္မီကပင္ ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ထိုးႏွက္ေနသလားဟုပင္ ယူဆရသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

“မွတ္မိသေလာက္ဆိုရင္ အစိုးရ ဝန္ထမ္းေတြ လစာကိစၥ သမၼတႀကီး ရင္ဆိုင္ခဲ့ရဘူးတယ္။ ေနာက္တိုင္းရင္းသား အေရး၊ အခုေနာက္ဆုံး ဝန္ႀကီးေတြ အေျပာင္းအေရႊ႕နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးလည္း ေဝဖန္ခံရတယ္။ ဒီလိုအျပန္အလွန္ ေျဖရွင္း
ေျပာဆိုၾကတာ ဒီမိုကေရစီအေရးမွာ အားတက္စရာပါ။ ဒါေပမယ့္ အားလြန္ၿပီး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မွာပဲ စိုးရိမ္ရ တယ္” အဆိုပါ အထက္တန္းေရွ႕ေနက ေျပာသည္။

“ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သမၼတဟာ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ထိပ္တိုက္မေတြ႔ခ်င္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာ သက္ေရာက္ေနတာ
ေတြ႔ရတယ္။ သမၼတဟာ အမွန္တရားဘက္က ရပ္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ မဲအေရအတြက္နဲ႔ ဆုံးျဖတ္တဲ့ အႏိုင္အရံႈးဘက္ က ရပ္မလားဆိုတာ ၾကည့္ေနတာ၊ အခုေတာ့ သူလည္း ေရရွည္အတြက္ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ထိပ္တိုက္မေတြ႔ခ်င္လို႔
ျဖစ္မယ္” ဟု လက္ရွိႏိုင္ငံေရးကို ေလ့လာေနသည့္ ယခင္ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီဝင္ေဟာင္း တစ္ဦးကလည္း မွတ္ခ်က္ခ်သည္။

သူကဆက္လက္ေျပာသည္မွာ ယခုလို သမတက မလြန္ဆန္ႏိုင္သည့္ လႊတ္ေတာ္က တရားေရးက႑ကိုလည္း လစ္လ်ဴရႈလာမည္ ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ ပ်က္ျပားသြားကာ ထိန္းသိမ္းမရသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိမည္ကို စိုးရိမ္မိသည္ဟု ဆိုသည္။

“အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာအက်င့္ပ်က္ တရားေရး ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးက႑ နာမည္ပ်က္ေနတာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခု သတိထားရမွာက၊ လႊတ္ေတာ္အေပၚကို ျပန္လည္ ထိန္းကြပ္မယ့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ ပ်က္ျပယ္ရင္
ေနာင္ဘာျဖစ္လာမလဲ” ဟု သူက ဆက္လက္ ေမးခြန္းထုတ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္က အစိုးရအာဏာကို ျပန္လည္သိမ္းခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ ႏွစ္ႀကိမ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၆၂ႏွင့္ ၁၉၈၈တို႔တြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အခ်င္းခ်င္း မညီညြတ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ထိုေခတ္ ကာလက ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအႀကိမ္တြင္လည္း အမိႈက္ကစတင္ၿပီ ျပသာဒ္မီးေလာင္ကာ ေနာက္ေၾကာင္း
ျပန္လွည့္ေစမည့္ အေရးတို႔ကို သတိထားဖို႔လိုေၾကာင္း သူက ျဖည့္စြက္ေျပာခဲ့သည္။

ထပ္မံသတိထားရမည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာလည္း ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားေနသူမ်ားအၾကားတြင္ အတိုက္အခံ မဟုတ္ပဲ အခ်င္းခ်င္း အာဏာေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ အျငင္းပြားလႈပ္ရွားေနမႈသည္ သဘာဝက်က် ျဖစ္ေပၚလာ
ျခင္းလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဖန္တီးထားေသာ ျဖစ္ရပ္လားဆိုသည္ကိုလည္း ဒီမိုကေရစီအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အေလးထားရမည့္အေၾကာင္းကို ၈၈မိ်ဴးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ မင္းကိုႏိုင္ က သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ဘူး သည္။

No comments:

Post a Comment